EDEBİYAT

Edebiyat Özel Ders

KOCAELİ EDEBİYAT ÖZEL DERS

Edebiyat özel ders |  üniversiteye geçiş sınavlarında , gerek konularının fazlalığı gerekse bilgilerin hafızada kalıcı bir biçimde yer edinmesi açısından izmit özel ders evi tüm şubelerinde edebiyat özel derslerinin önemini bilmekte .

bu önem doğrultusunda gerek özel ders gerekse küçük gruplar şeklinde LYS eğitimlerini tüm hassasiyetiyle vermektedir.

iletişim için 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Butik eğitimlerimizle hücrelendirilmiş kısımlaştırılmış kolej eğitimleriyle öğrencilerimizin bu yoğun bilgi kuşağından geçmelerinde onlara aynı anda birden çok öğretmenle destek olmaya devam ediyoruz.

Çünkü Eğitim Bir Aşktır.özel ders , eğitiminde

Edebiyat Özel Ders

Halk edebiyatı, Divan edebiyatı , Tanzimat Edebiyatı , Servet-i Fünun edebiyatı  ve Cumhuriyet edebiyatı gibi ciddi bölümleri bulunan edebiyat derslerimiz ;

Hafıza teknikleriyle birlikte verilerek öğrenilmesi daha kolay bir hale getirilmiştir.

Uzman eğitmen kadromuzla  özel ders programı , dışarıda aradığınız ve bulamadığınız tüm yönleriyle edebiyat özel ders ve edebiyat grup dersleri;

İzmit özel ders evinde tam profesyonel ve çağdaş tekniklerle harmanlanıp çocuklarınıza sunulmakta !!!

Edebiyat Özel Ders

Edebiyat özel ders verenler olarak İzmit özel ders evi bu alanda halk edebiyatının sözlü edebiyat ve yazınsal edebiyat gibi tüm başlık ve alt başlıklarını öğrencilerine büyük bir titizlikle vermekte ve kesin sonuç almaktadır.

Edebiyat özel ders olarak Divan edebiyatı gibi bir konunun işlenmesi ve Türk tarihi ile iç içe olması açısından öğretmenlerin tüm yönleriyle donanımlı olması incelenmektedir.

Özel ders programının içerisinde Tanzimat Edebiyatı , Servet-i Fünun Edebiyatı ve Cumhuriyet edebiyatı gibi bir çok alanda ciddi bilgi ve tecrübe birikimi isteyen konuların sunumunda tecrübeli eğitmen kadrosu ile çalışılmaktadır.

Bilhassa cumhuriyet edebiyatının ezbere dayalı olması bilgi karmaşasına yol açmakta ve sınavlarda öğrencilerin bildiklerini;

sınav sonuç kağıdına yanlış aktarmalarıyla sonuçlanan vehim olaylara sebebiyet vermektedir ;

ancak programı sayesinde ve öğrencilerimizin bu  yoğun ve aşılması zor dersi büyük bir kolaylık içerisinde verdikleri gözlemlenmiştir.

izmit özel ders evinde hafıza teknikleri ile birlikte sunulmakta ve öğrencilerin kalıcı öğrenme modeli ile hafızalarına tüm konu ve örneklerini yerleştirebilmekte.