İZMİT BİREBİR ETÜT

blog image

İZMİT BİREBİR ETÜT

izmit özel ders evi (16)

İZMİT BİREBİR ETÜT

İzmit Birebir Etüt;  ekibinin ulaşmak istediği temel amaç, öğrencinin gelişim dönemine, yaşına, seviyesine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim alarak okul derslerindeki başarısını arttırmak ve lise ile üniversite sınavlarına hazırlık süreciyle ilgili sağlam temel taşlarını şimdiden atmasını sağlamaktır. Hedeflerine ulaşabilme konusunda herkes yükünü kaldırmalıdır ve bu yükü paylaşacağı insanları iyi seçmelidir.

iletişim 0532 466 01 05 – 0262 321 07 08

İzmit Birebir Etüt eğitimde başarı ancak bireysel farklılıklara hitap etmekle mümkündür. Bunun yolu da her öğrencinin bir birey olduğunu kabul etmekten geçmektedir. Öğrenci kendisine uygun metotlarla ders alma imkanından mahrum kaldığında ders çalışmaktan soğumakta, öğrenmeye isteksiz davranmakta, hatta direnç göstermektedir. Bunun sonucu da hiç istenmeyen bir durum olan başarısızlıktır.

İZMİT BİREBİR ETÜT

İzmit Birebir Etüt okullarda öğretmenlerin işi deyim yerindeyse başından aşkındır. Her gün yüzlerce öğrenciyle uğraşmakta, birkaç derse girmekte, bu da öğrencileriyle özel olarak ilgilenmesini, her bireyin düzeyine ve ihtiyacına uygun öğretim tekniği kullanılmasını imkansızlaştırmaktadır.

Çünkü kullanılacak öğretim yöntemini ve tekniğini öğretmenin bu tekniklere yatkınlığı kadar eğitim yapılan ortamın fiziki şartları ve sınıfın mevcudu da belirler. Biz İzmit Birebir Etüt ekibi olarak öğrenmenin önündeki fiziksel engelleri tamamen kaldırarak, olumsuz faktörleri kontrol altında tutuyor, öğrencilere temel esaslarını tamamen kendi ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediği bir eğitim imkanı ve ortamı sunuyoruz.

iletişim 0532 466 01 05 – 0262 321 07 08

İzmit Birebir Etüt derslerimiz butik sınıflarda birkaç kişiden oluşan gruplar halinde ya da birebir özel ders şeklinde verilmekte olup velilerimiz bizimle görüşmek için geldiklerinde onlara öğrencilerimizin durumlarıyla ilgili teşhis ve tanımaya yönelik birkaç soru sormakla işe başlıyoruz.

Böylece öğrencinin eksik olduğu konuları, öğrenme güçlüğü çektiği dersleri tespit ediyoruz. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz bulgulardan sonra öğrencimizi kendisine uygun olan öğretmenlerle tanıştırıyoruz. Ders alma konusunda karar kılınan öğretmenimiz de öğrencimizle bir görüşme yaparak ihtiyaçlarını ve eksiklerini belirliyor. Akabinde bir program hazırlanıyor ve öğrencimiz yıl boyunca kendisine ayrılan bu programı ister kurumumuzda, ister evinde kullanabiliyor.

İZMİT BİREBİR ETÜT

İzmit Birebir Etüt öğretmenlerimiz derslerini işlerken, en az öğrencilerimiz kadar hazırlık yaparlar. İlgili dersin konularının öğrenilmesine yardımcı materyalleri her zaman hazır tutarlar ve gerektiğinde kullanırlar. Konuyu anlatırlarken geçen derste işlenenlerin mini bir özetini sunarlar.

Dersin amacı ve içeriğiyle ilgili bir konuşma yaptıktan sonra, hedeften haberdar eden ve güdülenmeyi sağlayan ögelerle konuya bir giriş yaparlar. Anahtar kavramları verirler.

Derste öğrenciyi pasifize etmekten kaçınırlar ve daha ziyade rehberlik ederler. Konu akışı içerisinde sık sık susup öğrenciden kendilerini tamamlamasını beklerler. Öğrencilerimizden istediğimiz ders işlenişi sürecinde aktif olmaları ve öğretmenlerinin bu davetkar hamlelerini yakalayıp kendilerine atılan bu pasları gole çevirmeleridir.

Bu birliktelik yakalandığında başarının hiç de uzak olmadığını, hele hele şansla uzak yakın alakası olmadığını, üstelik aradıkları kaliteyi bulduklarını anlayacaklardır.

iletişim 0532 466 01 05 – 0262 321 07 08